Dzień dobry.
Nazywam się Aleksander Łączyński.

Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i psychoterapeutą.

Głównym obszarem mojej działalności zawodowej jest psychoterapia uzależnień. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W swojej pracy kieruje się wartościami zawartymi w kodeksach etycznych wyżej wymienionych stowarzyszeń.

Ukończyłem Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zdobyłem certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.

Obecnie szkolę się w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie w podejściu psychodynamicznym.  
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem między innymi w placówkach lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego takich jak: 
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (szpital Tworki), Szpital Nowowiejski w Warszawie a także w Oddziałach i Poradniach Leczenia Uzależnień w Warszawie, Pruszkowie czy Tychach.